Från teknisk (the what) via perceptuell/normkritisk (the why) till social/normkreativ innovation (the how)

Åsa Wikberg Nilsson, Luleå tekniska universitet & Marcus Jahnke, Centre for Sustainable Urban Futures

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Först ut för hösten är Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå tekniska universitet & Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centre for Sustainable Urban Futures.

Våra industriella västerländska samhällen har haft ett stort fokus på teknisk innovation (the what): att skapa tillväxt genom att komma på nya tekniska lösningar/produkter. Utmaningen är att tekniska lösningar inte alltid är svaret på det grundläggande problemet och att det inte alla gånger som någon frågat vad det grundläggande problemet egentligen är. För att lösa dagens utmaningar krävs dock/därför ett förändrat tankesätt, det krävs kort sagt design som förändrar både problem-formuleringen och problem-lösningen. För detta krävs nya sätt att agera, vi behöver förstå människans beteende i högre grad, dvs den logik som vi använder för att forma vår verklighetsuppfattning. Vi behöver utmana oss själva att se bortom normer och fördomar för att få syn på det potentiellt ”nya”. Det krävs en förståelse av perceptuell/normkritisk innovation (the why), vad som bidrar till att vi agerar som vi gör och hur normer och bias kan utmanas.

För att lösa dagens utmaningar krävs att vi förändrar hur vi designar, hur vi tar del av och tolkar människors upplevelser och erfarenheter för att förstå vad som kan ändra beteenden i en positiv riktning. Det är social/normkreativ innovation (the how).

Inspelning från 17 september

Åsa Wikberg Nilsson, docent i design vid Luleå tekniska universitet


Marcus Jahnke, verksamhetsledare Centre for Sustainable Urban Futures