System- och policydesign i omställningen till en Nära Vård

Jonas Boström, Industridoktorand, Mittuniversitetet samt Senior Health Specialist på CGI Sverige. Johan Quist, docent och vice föreståndare på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Stefan Holmlid, professor, Linköpings universitet

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Under 2020 och 2021 har Hälsolabb arbetat tillsammans med Samsjuklighetsutedningen, och tre piloter i Värmland, Örebro och Västernorrland. Arbetet har dels bidragit till regional förmåga och till policyutveckling nationellt. Lärandeprocessen som forskarna Jonas Boström, Stefan Holmlid och Johan Quist deltagit i ligger till grund för detta Experio Seminar består av två delar där den ena syftar till att främja lärandet mellan piloterna och att möjliggöra delandet av erfarenheter, verktyg och metoder och den andra delen det mer forskningsrelaterade kunskapsbyggandet. Under seminariet delar Jonas, Stefan och Johan med sig av några lärdomar kring relationer, logiker och arbetssätt kring arbetet med att koppla ihop nationella processer med lokala processer.

Inspelning från 21 januari

Jonas Boström
Jonas Boström, Industridoktorand, Mittuniversitetet samt Senior Health Specialist på CGI Sverige

Johan Quist
Johan Quist, docent och vice föreståndare på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

Stefan Holmlid
Stefan Holmlid, professor Linköping Universitet