Vårdplatsproblematiken

Bakgrund

Överbeläggningar och utlokaliseringar är ett problem i hela Sverige, för att få bukt med problematiken driver Region Västernorrland ett projekt som ska se över arbetssätten kring vårdplatser i länet. Styrgruppen ser vikten av att ta hänsyn till medarbetares och patienters synpunkter och som en del i projektet har de därför bjudit in tjänstedesigners från Experio Lab för att få hjälp att fånga användarnas upplevelser av vården.

”Plötsligt står det en människa vid sängen, som ska frakta en någonstans. Sen lämnar dom en bara och går. Det hade varit najs att veta när saker ska hända.”

 

Mål

Målet med det stora vårdplatsprojektet är att säkerställa ett nytt, effektivt och patientsäkert arbetssätt för att samordna vårdplatser och organisera patientflödet med god medicinsk kvalitet. Målet är också att göra chefer, medarbetare och patienter delaktiga och engagerade. Syftet med att involvera användare och observera vad som händer i verksamheterna är att förstå patienter och medarbetare och hitta utvecklingsområden som är betydelsefulla för dem.

”Om de säger att det är brist på personal varför måsta jag då fylla i samma sak två gånger. Låt mig göra mitt vårdjobb och låt någon annan sköta administrationen.”

 

Genomförande

Fem olika verksamheter inom specialistvården har visat intresse för projektet och öppnat sina dörrar för oss. De har skapat förutsättningar för att vi ska kunna studera verksamheterna och intervjua de människor som befinner sig här. Experio Lab gör återkommande besök hos dessa verksamheter för att ta reda på vad som är viktigt för patienter och medarbetare och för att hitta mönster och återkommande synpunkter på hur vården fungerar.

”Vi har sängplatser men det är utrustning och personal som inte räcker.”

Förväntat resultat

Förhoppningarna är att upptäcka områden som behöver förbättras och att identifierade faktorer kan hjälpa till att förtydliga vilket arbetssätt som är värdeskapande. Projektet önskar att patienter involveras för att vidga perspektiven samt att ta del av deras upplevelser och erfarenheter för framtida lösningar. Vi hoppas kunna identifiera vad som är värdeskapande för patienter och medarbetare i Västernorrland.

”Förut åkte vi till sjukhuset, nu ringer vi runt och ser vart vi får komma. Dirigeringen funkar sådär.”

Projektinfo

Som en del i ett större utvecklingsprojekt kring vårdplatser har tjänstedesigners bjudits in för att hjälpa till att fånga upplevelser och synpunkter från patienter och personal.
  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Västernorrland