Vad är en kreativ miljö?

Bakgrund

I Experio Labs projektplan (i Västernorrland) finns ett arbetspaket som kallas Kreativ miljö och det syftar till att undersöka och utforma miljöer som stimulerar till kreativt tänkande och arbete utifrån den kontext som hälso- och sjukvården idag erbjuder. I samband med utforskandet av detta arbetspaket tog enheten för Utveckling och Innovation initiativet till att se över några av de gemensamma konferensrum som finns inom Region Västernorrland, för att ta reda på hur de bör se ut och utrusta dem mer ändamålsenligt.

Det känns som ett förråd. Utbildning får inte kosta någonting, den känslan är det nu.

Mål

Målet är att genom att utveckla den fysiska och psykiska miljön, skapa goda förutsättningar för samarbete, lärande, idéer, utveckling och innovation inom Region Västernorrland.

 

Genomförande

Till att börja med lästes en del forskningsartiklar om kreativitet och kreativa miljöer, och Experio Lab träffade en av Mittuniversitetets forskare i ämnet. Även personer inom organisationen som håller mycket möten och gruppövningar har intervjuats. Insikterna har sedan legat till grund för inköp till och utformning av de fysiska lokalerna. Dessa insikter har också legat till grund för framtagningen av ett grafiskt material som ska bidra till en bättre och mer kreativ arbetsmiljö.

 

Resultat

Vår undersökning visar att en miljö kan delas in i två delar; fysisk- och psykisk miljö. Den psykiska delen handlar om människorna i rummet, den kan vi främst påverka genom att lägga upp möten och samarbeten på ett sätt så att deltagarna känner sig trygga att bidra med sina synpunkter samt modiga att tänka nytt och samskapa. Det handlar till exempel om hur vi sitter så att vi ser varandra, hur vi inleder mötet, om vi vet varför vi kommit hit och hur mycket tid som ges till att lära känna varandra i uppstarten.

Den fysiska miljön handlar om praktiska aspekter som behovet av att använda ytorna bättre och få upp material på väggarna för bättre överblick och samarbete. Flexibiliteten är viktig eftersom rummen används till flera olika typer av möten och olika möten kräver olika möblering och förutsättningar. Därför är det fördelaktigt om möbler och tillbehör är lätta att flytta runt efter behov, till exempel med hjälp av hjul.

SkyltFör att påminna om små saker som gör skillnad har ett grafiskt material tagits fram. Det består av tips och trix för ett gynnsamt och tillåtande klimat som förhoppningsvis bidrar till samarbete, nytänk och utveckling. Det finns en begränsad budget till att utforma de fysiska rummen i en första pilot, men med små medel går det att skapa skillnad. Det är människorna i rummet och vad de gör där som är det viktiga.

 

 

 

Några principer för en kreativ miljö

 • Använd en lokal som rymmer fler personer än antalet deltagare så att det är gott om plats att jobba.
 • Kolla läget med hjälp av en så kallad check-in-övning. Till exempel genom att låta deltagarna berätta kort om hur de känner sig. Vilka känslor bär de med sig till mötet?
 • Lägg bort mobiltelefonerna om det är möjligt, mobilerna stör vårt fokus.
 • Lär känna varandra bättre, speciellt om gruppen inte känner varandra. En presentationsrunda är minimum.
 • Prata om syfte och mål. Varför är vi här?
 • Prata om vilka förväntningar som finns i gruppen.
 • Möblera efter behov. Ibland behöver vi sitta i grupper och ibland är det bättre att sitta i ring utan bord, så att deltagarna ser varandra.
 • Bikupor, dela in i mindre grupper
 • Låt alla få uttrycka sig. Alla är olika, vissa vill prata andra vill skriva, variera och få alla att känna sig delaktiga.
 • Använd ytorna efter behov, även väggar och golv om det behövs
 • Låt deltagarna sätta sina spår, göra lokalen till sin
 • Öppna fönster vid behov
 • Övningar där deltagarna rör på sig. Stå eller gå, inte bara sitta. Kanske till och med dansa en stund tillsammans till musik för att få ny energi.
 • Inslag av lek och skratt
 • Skapa mening för någon annan, det motiverar.
 • Hitta inspiration och nya tankar med hjälp av visuella saker/fysiska saker
 • Uppmuntra risktagande
 • Hela gruppen har likadana kläder, eller accessoarer, för att ta bort eventuella statusskillnader
 • Fråga någon ny, hitta inspiration hos andra. Intervjua någon för ny inspiration
 • Rollspel, för att försöka sätta sig in i någon annans situation och få nya insikter och bättre förståelse
 • Idéövning genom att kombinera två saker och skapa något nytt

Vilsam komplexitet är ett uttryck som används inom forskningen för att beskriva att vi behöver intryck och stimulans utan att bli störda och tappa fokus. Naturliga material och växter är en bra ingrediens, det måste inte vara levande växter även om det är att föredra. En känsla av växtlighet har en harmonisk och hälsosam inverkan på människor, formerna från naturen är spännande utan att störa vårt fokus.

Jag var in och tittade i Brämön, vad himla bra det blev! Grymt jobbat. För mig, som har svårt att känna mental ro om det är oreda bland grejer, hyllor, luckor och så vidare, så kändes det nya som en dröm.

Nedan ser ni konferensrummet Brämön, före och efter en första förändring.

 

Projektinfo

Genom att utveckla den fysiska och psykiska miljön kan vi skapa goda förutsättningar för samarbete, kreativitet, lärande, idéer, utveckling och innovation. Region Västernorrland utforskar på vilket sätt miljön i ett rum påverkar det arbete som utförs där.
 • Status: Pågående
 • Tema: Normkritik, Policy och kultur
 • Labbmiljö: Region Västernorrland