Sveriges bästa Kommuncenter

Oxelösunds kommun utvecklar lösningar tillsammans med invånarna för att skapa Sveriges bästa kommuncenter.

Bakgrund

Oxelösunds kommun öppnade ett nytt kommuncenter med syfte att ge medborgarna en väg in till kommunens verksamheter och tjänster. Målet var att jobba kommunvägledande och kunna besvara medborgarnas frågor. Efter att ha varit igång i två år bestämde de sig för att undersöka vad medborgarna tyckte och tänkte om kommuncentret.

Mål

Projektets mål var att med medborgarnas hjälp skapa Sveriges bästa Kommuncenter.

Genomförande

Projektet följde processen från Förändra Radikalt för att involvera och utveckla tillsammans med medborgarna i Oxelösund. De använde sig av flera olika metoder som djupintervjuer, användarresor och enkäter för att ta reda på hur medborgarna uppfattade kommuncentret och vilka behov som fanns.

Resultat

De kom fram till att de medborgare som varit i kontakt med kommuncentret var väldigt nöjda med den service de fått. Tyvärr var det väldigt få som kände till verksamheten. De valde därför att fokusera på att synliggöra kommuncentret mer. För att få nya kontaktvägar till medborgarna skapade de lösningen Kommuncenterpodden. I podden svarar Kommuncenter tillsammans med sakkunniga på de vanligaste medborgarfrågorna. Målet är att podden ska vara lättsam och varje avsitt utgår från frågor som kommer in till Kommuncenter och har ett tydligt tema: ex snöröjning, bygglov eller livsmedel. För att krydda avsnitten diskuterar de även vanliga fördomar med de sakkunniga, till exempel har kommunens skyddsjägare fått frågan om hur många flanellskjortor som fanns i garderoben och snöröjaren fick frågan om eventuella plogvallar beror på att man gjort sig osams med snöröjaren.

Podden har gett Kommuncenter en ny källa att hänvisa medborgare som har frågor kring något som tagits upp i något poddavsnitt till. Podden har inte bara synliggjort kommuncenter ut mot medborgarna utan även inom kommunens organisation där fler medarbetare nu känner till Kommuncenters verksamhet. Internt mervärde skapas också genom de ökade relationer mellan tjänstepersoner och Kommuncenters personal som inspelningarna leder till.

Kommuncenterpoddens mest populära avsnitt har över 200 lyssningar.

Länkar

Här finner ni Kommuncenterpodden https://soundcloud.com/kommuncenterpodden

Projektinfo

  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård
  • Labbmiljö: Region Sörmland
Sara Littorin
Sara Littorin
Kommunvägledare