sven

SOL-sidan – Support Quality Of Life

Hjälper människor att behålla hälsa och livskvalitet.

Bakgrund

Antalet äldre ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra livskvaliteten för människor genom att ge ökad trygghet, säkerhet och social interaktion och genom att öka den egna förmågan till självständighet.

Tänk om…..

…det fanns ett ställe där jag får hjälp att vara självständig när jag börjar tappa mina funktioner och förmågor… där kommunerna samtidigt skulle kunna få större möjlighet att hjälpa de som har störst behov…. och där frivilliga resurser kan bidra genom att stötta de som har behov… och företag får en ingång att nå kunder för sina välfärdsprodukter och -tjänster?

Välkommen till SOL-sidan!

SOL-sidan är en prototyp till en digital plattform med tjänster som hjälper människor med behov av välfärdsteknik, hjälpmedel samhälllstjänster och social interaktion.

Mål

Människor med behov får möjlighet att fortsätta att vara självständiga och att behålla sin livskvalitet.

Brukare får en samlad bild av utbudet av välfärdstjänster utifrån individuella behov.

Närstående får överblick över möjligheter till hjälp och stöd så att de kan ge bättre support utifrån brukarens behov och tillstånd.

Medborgare får en möjlighet att vara mer aktiva i att stötta varandra och delta i utvecklingen av tjänster som skapar livskvalitet.

Människor med behov av stöd och support får bättre möjligheter att få hjälp av frivilligorganisationer och frivilliga.

Genomförande

Arbetet med att ta fram tjänsten är användardriven och genomförs med stöd av tjänstedesignmetodik. Brukare, närstående, medarbetare i hälso- och sjukvård och företag deltar i arbetet med att definiera behov och samskapa innehållet i tjänsten.

Ambitionen är att bygga upp tjänsten på Sveriges och Norges nationella e-hälsoplattformar.

Länkar

Mer information om SOL-projektet

PPT-serie SOL-sidan

Seriemagasin SOL-sidan på svenska

Seriemagasin SOL-sidan på engelska

Projektinfo

Prototypen är framtagen inom ramen för Interregprojektet Support Quality Of Life, SOL. Projektet är ett samarbete mellan tio kommuner i Norge och Sverige tillsammans med Kunskapsbyen i Lilleström och Experio Lab vid Landstinget i Värmland. Projektet pågår från 2016 till 2018.
  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg