Psyklabbet

Ett designjam för ungas psykiska hälsa.

Bakgrund

Ungas psykiska ohälsa ökar oroväckande snabbt och många känner sig som brickor i ett spel i kontakt med vården. Det är en av de stora utmaningarna i det moderna samhället. För att bryta den trenden krävs att vi tänker nytt, ser alla i samhället som resurser och utgår från de ungas engagemang, idéer och lösningar.

Samhällets insatser fokuserar många gånger på ungas behov av hjälp och inte på hur unga kan fungera som resurser för att hjälpa andra.

Mål

Målet med Psyklabbet var att skapa ett nytt mötesformat/demonstrator mellan unga människor och ideella och professionella aktörer som arbetar med ungas psykiska hälsa, för att medskapa nya koncept för ett mer psykiskt hållbart samhälle där unga mår bättre och bättre istället för tvärtom.

De insikter och resultat dagarna gav kan också användas i processer och projekt som redan är igång.

Genomförande

Den 2-3 december 2015 genomfördes Psyklabbet som ett ”designjam” med 25 personer som utifrån sin egen erfarenhet medskapade nya koncept för att förbättra psykisk hälsa. Psyklabbet hölls i anslutning till konferensen Service Convention Sweden med cirka 200 deltagare. Dessa fick möjlighet att ta del av arbetet i Psyklabbet för att inspireras av och kunna sprida kunskap om hur design kan bidra till nytänkande i samhällets välfärdstjänster.

Resultat

Ett hundratal personer var engagerade i Psyklabbet under två dagar. Flera prototyper togs fram på temat att unga människor vill bli betraktade som resurser som kan och vill hjälpa andra unga människor.

Några uttalanden från deltagarna:

”Vad snälla och fina vi varit mot varandra under dagarna. Jag har varit lite rädd för att samverka med vuxna. Men nu har jag nytt hopp om att vi kan göra det bra tillsammans.”

”Jag vill vara mer öppen med min psykiska ohälsa.”

”Dessa dagar har gett mig kraft att inte fastna i en smal professionell roll.”

”Vi behöver göra detta oftare, ta med dem det berör i utvecklingen.”

”Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, men framför allt lyssna.”

Länkar

Rapport Psyklabbet
Film Psyklabbet

Projektinfo

Psyklabbet anordnades i ett samarbete mellan Experio Lab, Service Convention Sweden och Stiftelsen Svensk industridesign (SVID) som en aktivitet inom People Powered Future med hjälp av Omtank AB och studenter från Kaospiloterna.
  • Status: Slutfört
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland