Patientresan

Förbättra patientens resa genom vården.

Mål

Målet med projektet har varit att identifiera förbättringsområden i vårdkedjan, sett ur patientens perspektiv snarare än verksamhetens.

Genomförande

Vi sammanförde 29 medarbetare från kommun och landsting som indirekt och direkt påverkar patientens resa. De delades in i tre grupper och fick följa tre verkliga patientfall, från början till slut. För att kunna gå in i rollen som patient och därmed kunna se vården ur patientens perspektiv fick de som spelade patienter bland annat bära glasögon som försämrade synen och öronproppar som försämrade hörseln. Övriga deltagare dokumenterade på flera sätt resan. Resorna var uppdelade på tre halvdagar. Efter varje resa hade grupperna workshops där de reflekterade över upplevelserna.

Resultat

Grupperna kom fram till insikter, idéer och förbättringsförslag. Förslagen grupperna presenterade ligger nu till underlag för kommande förbättringsområden.

Ladda ner projektets rapport som pdf:

Kartläggning av vårdkoordineringsprocessen – Att göra patientens resa (2.3 MB)

Projektinfo

29 medarbetare från kommun och landsting delades in i tre grupper och fick följa tre verkliga patientfall.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg