Mitt hjärta

Ett uppdrag kring att motivera till ett bättre liv efter en hjärtinfarkt.

Bakgrund

Hjärt- och akutmedicinska kliniken på Centralsjukhuset i Karlstad gör kontinuerligt mätningar kring patienters välmående efter en hjärtinfarkt. Vid mätningar en tid efter hjärtinfarkten ses ett försämrat välmående och medicinsk status hos patienterna. I studier som gjorts kring hjärtinfarkt framkommer att 70% av de drabbade inte inser att de har en kronisk åkomma som kräver livsstilsförändringar för att inte drabbas av nya åkommor eller i värsta fall för tidig död.

Mål

Visionen i uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för vården att medvetandegöra och motivera patienter att ta hand om sitt hjärta för att på så sätt få förbättrade värden vid mätningar, färre återkommande hjärtpatienter och färre dödsfall relaterade återkommande hjärtinfarkter.

Genomförande

Uppdraget är under genomförande och hittills har en designresearch med 15 patienter och 15 medarbetare genomförts. Huvudsaklig metod för att undersöka har varit intervjuer med patienter och personal i olika yrkeskategorier. Två workshops har hållits för att skapa syntes, insikter och utmaningar. I arbete har kunskaper kring segmentering från SKL (Flippen) använts. En liten idégenerering har genomförts och nu återstår att förankra idéer i personalgruppen för att kunna skapa koncept och prototyper för att kunna börja testa på patienter.

Resultat

Den insikt som framträder starkast och som valts handlar till stor del om kommunikation och hur kommunikationen med patienterna skulle behöva bli mer individualiserad utifrån patients behov och placering i sin kriskurva. De lösningar kring ny kommunikation som framträder vid idégenerering handlar mycket om att ge patienterna en valfrihet för att kunna ta till sig information när de är mogna för det och inte när vården har möjlighet att ge information.

Projektinfo

  • Status: Pågående
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg