Genuslabbet

Genusmedveten innovationsmetod.

Bakgrund

Med utgångspunkt i att det finns många oskäliga könsskillnader inom hälso- och sjukvården har vårt mål varit att utarbeta ett sätt för att synliggöra, medvetandegöra och sprida kunskap om att kön spelar roll. Detta kan vi göra med hjälp av en symbol som påminner och gör oss medvetna om våra normer.

Mål

Genuslabbets slutprodukt, den genusmedvetna innovationsmetoden och de fall som tagits fram utifrån metoden, ska paketeras i ett digitalt verktyg som innovationsmyndigheten Vinnova kan sprida.

Genomförande

Experio Lab deltar i Genuslabbet tillsammans med fem andra organisationer och ett forskarteam. Deltagande organisationer får utbildning i metoden och vägledning av forskarna i ett eget fall. Genuslabbet genomförs i fyra workshops under 2014. Under tiden däremellan arbetar vi med ett eget fall som ska levereras i den tredje workshopen i form av en idé, skiss, prototyp eller koncept. I vår projektgrupp ingår även deltagare från andra enheter från Landstinget i Värmland.

Resultat

Vinnova kommer att använda vårt material som goda exempel på hur man kan förena innovation och genus. Resultatet blir ett också underlag som kan implementeras i landstingets strategiska arbete med jämställdhet och jämlikhet.

Länkar

Presentationen med mer information kring konceptet finns här, Genuslabbet 2014-10-22

Projektinfo

Genuslabbet är en satsning från Vinnova med fokus på utveckling av metoder för genusmedveten innovation.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Normkritik
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner