Designsommar i primärvården

Sommaren 2018 genomförde Region Västernorrland någonting vi kallar ”Designsommar – ett annorlunda sommarjobb i primärvården”. Ett utvecklingsprojekt där sju studenter från olika högskolor och universitet bildade ett tvärvetenskapligt team som jobbade tillsammans i sju veckor, för att försöka lösa utmaningar i primärvården. Gruppen arbetade efter designprocessens steg och metoder och utgick från användarnas upplevelser när de utformade nya förslag på lösningar.

Bakgrund

Generellt så avstannar nästan allt utvecklingsarbete i vården under sommaren då fokus ofta ligger på att lösa bemanningen i semestertider. Genom att ta in sju studenter från olika utbildningar fick regionen en chans att se sina verksamheter med andra ögon och en möjlighet att samla in användarsynpunkter som annars inte skulle tas till vara. Konceptet har utvecklats i samarbete med bland andra Technichus Science Center, Mittuniversitetet och Design i Västernorrland.

Genomförande

Arbetet startade med en Kick-off där studentteamet fick lära känna varandra, gå igenom designprocessen som arbetsmetod och även ta del av patientberättelser och försöka sätta sig in i hur patienter kan uppleva vårdens tjänster. Uppdragsgivarna var på plats och gav en första introduktion till sommarens arbete. De första veckorna handlade om att vara ute i verksamheterna och samla information; att observera, studera och ställa frågor för att förstå användarna. Därefter följde idéarbete, avstämning och framtagande av koncept i en iterativ process. Arbetet avslutades med en offentlig presentation i Härnösand.

De fem uppdragen som gruppen jobbade med kom från ungdomsmottagningen, primärvårdsrehab, primärvårdsjouren, hälsocentralen Kramfors och hälsocentralen Centrum i Sundsvall. Utmaningarna handlade bland annat om att ta reda på hur personal och besökare upplever lokalerna, hur inflödet till akut vård kan förenklas och hur ungdomsmottagningen bättre kan nå ut till unga med psykisk ohälsa (se bild). Verksamheterna anmälde själva intresse att vara med och uppdragen utformades tillsammans med primärvårdens chefer.

Resultat

Det har varit ett intressant och spännande sommarjobb där studenterna varit ute i verksamheterna och lärt sig mycket. Primärvården har i sin tur fått nya perspektiv på sina verksamheter, nya idéer på utveckling och varsin förstudie att jobba vidare med.

Synpunkt från en uppdragsgivare:

”En stor eloge till de studenter som har jobbat med det här. Jag är i kontakt med fastighetsägaren för att försöka sälja in deras förslag.”

Synpunkter från studenter:

”Jättekul först och främst. Jag har trivts väldigt bra, det har gått väldigt fort. Samtidigt har det känts väldigt utmanande att vara ute i verksamheterna och ta kontakt”

”Det är mycket som kanske egentligen ligger på politiker och nationell nivå, men det finns ganska många lågt hängande frukter som man kan ta tag i. Det tror jag är viktigt att peka ut och inspirera och uppmuntra till att göra det.”

 

Projektinfo

Ett utvecklingsprojekt där sju studenter jobbade tillsammans i sju veckor för att försöka lösa utmaningar i primärvården med hjälp av designprocessen.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Västernorrland