Design för bättre handhygien

Design för bättre handhygien minimerar smittspridning.

Bakgrund

Uppdraget handlade om att minska spridningen av vinterkräksjuka. En viktig del är god handhygien, särskilt användandet av handsprit. Inom projekter gjordes iakttagelsen att stationerna med handsprit var osynliga, satt på felaktiga ställen och såg olika ut.

Ortopedkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad blev pilot för att använda tjänstedesign inom Landstinget i Värmland och det var också Experio Labs första projekt där tjänstedesignprocessens alla steg användes. ”Att göra en Albin” blev ett talesätt på Ortopedklinken och fick betydelsen att involvera patienter i utvecklingsarbetet. Projektet genomfördes år 2012 i samarbete med Innovationssluss Vivan, Smittskyddsenheten, Ortopedkliniken och landstingsfastigheter.

Mål

Målet för projektet var att göra handspritsstationerna mer synliga och mer lättillgängliga för vårdpersonal, patienter och besökare med hjälp av design.

Genomförande

En rad tjänstedesignmetoder användes i projektet: personalen skuggades, patienter och personal intervjuades och ett 30-tal läkare samlades på en kreativ workshop. En modell av kliniken skapades också för att låta vårdpersonalen påverka var handspritstationer skulle placeras utifrån hur de rörde sig och arbetade på kliniken.

Resultat

Synliga handspritsstationer finns nu på strategiska platser på ortopedkliniken och i alla patientrum och personalutrymmen på Patienthotellet vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Användning av handsprit har ökat hos både vårdpersonal och patienter vilket har lett till minskad smittspridning, minskade kostnader och lidande hos patienter.

Presentationer om projektet

Presentation 1
Presentation 2
Rapport

Projektinfo

Stationer för handsprit synliggjordes på strategiska platser för att förbättra handhygien och minska smittspridning.
  • Status: Slutfört
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg