Barn och ungas delaktighet i vården

Resultatet av en upplevelsebaserad utbildning.

Mål

Målet med utbildningen var tudelat, dels att utbilda de sju deltagarna från Landstinget i Värmland i design och utrusta dem med praktiska verktyg för att fånga patienters upplevelser. Målet var även att ta fram lösningar som gör barn och unga mer delaktiga i vården.

Genomförande

Designföretaget Doberman ledde utbildningen. Utbildningen var upplevelsebaserad, det vill säga deltagarna lärde sig genom att göra. Genom flera olika metoder, såsom observationer och intervjuer med barn och unga, kunde deltagarna identifiera deras behov. Utifrån behoven tog deltagarna fram lösningar som under processen testades och vidareutvecklades.

Resultat

Resultatet blev tre olika lösningar, en kallelse riktad till barn, ett förberedelseformulär för ungdomar som ska till ungdomsmottagningen och kort som illustrerar olika delar av vårdbesöket. Titta gärna på filmerna nedan där deltagarna beskriver hur de arbetat och berättar mer om lösningarna.

Projektinfo

Projektmålet är att ta fram en tjänst som gör att barn och unga kan vara mer delaktiga i hälso- och sjukvården.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland