Design i offentlig sektor 

Med designmetoder värderas erfarenhetsburen och estetisk kunskap och man kan föreslå önskade framtider genom prototyper och visualiseringar. Design består av en mängd metoder, som man använder i en designprocess med ett särskilt förhållningssätt. Förhållningssättet innebär bland annat att se användare, till exempel patienter, brukare och medarbetare, som experter på och med sina egna erfarenheter. Man strävar även efter att undersöka sammanhang utifrån både individ- och systemperspektiv, med fokus på behov och drivkrafter. Det innebär också att involvera de som är berörda i arbetet, genom hela processen från utforskandet och idéframtagningen till testandet av nya möjliga lösningar

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator