Att styra med konkurrens

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet och Score

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Att införa konkurrens har blivit ett populärt styrmedel. Genom att olika organisationer eller enheter inom samma organisation konkurrerar med varandra hoppas man uppnå högre effektivitet och innovationskraft. Men vad är konkurrens och hur uppstår den? Går det att styra med konkurrens?

Inspelning från 15 september 2023

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet och Score