Från systemvälfärd till relationell kollaborativ välfärd

Jacob Storch, PhD

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Vi bjuder in nationella och internationella forskare för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Vi befinner oss i en brytningstid inom offentlig sektor. De premisser som skapade den nordiska välfärdsmodellen har förändrats och vi ser att de som idag behöver mest stöd och hjälp ofta är de som har svårast att få det. Systemen är ofta för stela och för oflexibla för att kunna bemästra de komplexa sociala och psykiska utmaningar. Konsekvenserna ser vi i ökade behov bland elever i våra skolor, en ökande andel psykiatriska diagnoser bland barn och unga, fler som lever i hemlöshet och i andra former av utanförskap. Om visionen för en välfärdsstat är att den ska finnas till för alla måste vi ompröva förutsättningarna för hur vi förstår problemen och vägarna till nya lösningar. Relationell, kollaborativ välfärd är ett tillvägagångssätt som under de senaste 10 åren har fått ett allt större erkännande som ett sätt att komma bort från systemtänkande och in i ett radikalt och samarbetsbaserat tillvägagångssätt för hur vi i kan arbeta tillsammans för att skapa lösningar som bidrar till varaktig förändring för invånare med komplexa behov. Under seminariet kommer ett flertal exempel på relationell kollaborativ välfärd presenteras från Danmark, Norge och Storbritannien.

Inspelning från 19 november

Jacob Storch, PhD, managing partner & founder av Joint Action, Denmark