Upplevelser av strokevården

Värdeskapande för strokepatienter och närstående.

Mål

Förbättra patienter och närståendes upplevelser av strokevården.

Genomförande

Genom intervjuer, dagboksstudier och workshops har vi fångat patienters och närståendes upplevelser av strokevården.

Resultat

Projektet har resulterat i en rad förbättringsförslag som nu vidareutvecklas tillsammans med vårdpersonal, patienter och närstående. Allt för att skapa värde för patienter och närstående och för att bidra till en säkrare och bättre strokevård.

Ladda ner projektets rapport som PDF

Strokeprojektet – Hur upplever patienter och deras närstående strokevården? (5 MB)

Projektinfo

Genom intervjuer, dagboksstudier och workshops har vi fångat patienters och närståendes upplevelser av strokevården.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner