Patient- och närståendeutbildning

En återkopplingsmodell för bättre ömsesidigt lärande mellan patienter, närstående och verksamheten.

Bakgrund

Patient- och närståendeutbildningar ger patienter kunskap för att bemästra sitt liv. Utbildningarna syftar även till ett ömsesidigt lärande mellan patienter, närstående och vårdpersonal. Det finns idag ingen modell för att ta till vara patienter och närståendes erfarenheter och kunskaper och återkoppla dessa till verksamheterna.

Mål

Målet med projektet var att ta fram en modell som gör det möjligt för verksamheterna att fånga och förstå patienters kunskaper och erfarenheter och omsätta dessa i konkreta förbättringar i vården som blir till nytta för patienten.

Genomförande

Under 2014 genomförde patient- och medborgarservice tillsammans med Handikappförbunden Värmland och Experio Lab ett projekt för att ta fram en återkopplingsmodell. Under fyra workshops har deltagarna som består av patienter, närstående, samtalsledare, vårdpersonal och bibliotekarier sammanförts för att tillsammans arbeta fram bättre lösningar på återkoppling till verksamheten. Mellan workshops har arbetsgruppen som består av tjänstedesigner från Experio Lab och personal från Patient- och medborgarservice arbetat med bland annat research ute på fält och att tillvarata och förädla de idéer och förslag som kommit ur workshops.

Resultat

Projektet har resulterat i ett förslag på en återkopplingsmodell. I projektrapporten presenteras den som en uppdaterad version av den befintliga PNU-processen som nu även innehåller en ny funktion som möjliggör bättre återkoppling till verksamheten.

Länkar

Patient- och närståendeutbildning – Återkopplingsmodellen (1,1 MB)

Projektinfo

Projektet syftar till att ta fram en modell som gör det möjligt för verksamheterna att fånga och förstå patienters kunskaper och erfarenheter i patient- och närståendeutbildningar, och omsätta dessa i konkreta förbättringar i vården som blir till nytta för patienten.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Personcentrerad vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland