DORIS – Design Optimera Resa i Sjukvården

Skapa effektivitet i framtidens sjukresor utifrån individens upplevelse.

Bakgrund

Varje år genomförs flera hundra tusen vårdbesök inom landstinget i Värmland. Till dessa besök är oftast en resa kopplad till och från vården. Resorna i Värmland har god kvalitet men kostnaderna för trafiken är höga. När framtidens sjukresor ska planeras och utföras finns en risk att vårdplanering och trafikplanering inte går hand i hand. Genom att sätta individens fokus i centrum får vi en bättre förståelse för hela processen utifrån det individuella perspektivet och behovet.

Mål

En förstudie ska bidra till ökad kunskap som kan leda till ökad samverkan, bättre resursutnyttjande och bättre kvalitet för de individer som behöver resa till och från vården. Målet är att designa och optimera individens resa genom trafik- och vårdsystemet. Projektet är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Värmlandstrafik, Region Värmland och SAMOT vid Karlstad Universitet. Experio Lab bidrar med designkompetens och designverktyg.

Genomförande

Projektets första del är en förstudie. Den ska:

  • beskriva hela processen genom systemet utifrån individens upplevelse
  • hitta konkreta förbättringspunkter för en förbättrad upplevelse utifrån individens perspektiv
  • ta fram förslag på åtgärder som ger lägre kostnader per resa
  • identifiera potentiella forskningsprojekt
  • lägga en grund för ett genomförandeprojekt utifrån förstudien

Vi använder tjänstedesign för att involvera individer/patienter och personal på lika villkor. De insikter som blir resultatet används som utgångspunkt för att generera lösningar, koncept och prototyper som sedan testas och implementeras.

Resultat

Vi skaffar oss insikter och underlag som hjälper oss att identifiera de punkter där man kan optimera processen, oberoende av organisation.

Med en bättre förståelse för individens behov genom vården, inklusive resor till och från vården, kan vi lägga grunden för ett framtida innovations- och utvecklingsarbete som genomförs i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Värmlandstrafik. Förstudien förser också forskargruppen SAMOT vid Karlstads universitet med empiriskt material. På kort sikt förväntas förstudien leda till att ett utvecklingsprojekt etableras. På lång sikt förväntas nya metoder och tjänster implementeras både i Värmlandstrafiks och Landstinget i Värmlands verksamhet.

Projektinfo

Projektet är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland, Värmlandstrafik, Region Värmland och forskargruppen SAMOT vid Karlstads universitet.
  • Status: Slutfört
  • Tema: Nära vård, Policy och kultur
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg