Region Kalmar län

Region Kalmar län arbetar för systematisk förbättring av verksamheten och strävar hela tiden efter att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för våra invånare, patienter och kunder.

Förbättringsarbete är en naturlig del i vår arbetsvardag och alla förväntas att vara aktiva i arbetet och komma med förbättringsförslag och idéer och lära av varandra och andra. Både patienterna och personal inom hälso- och sjukvården har mycket att vinna på att patienters och närståendes kunskap, erfarenhet och engagemang bättre tas tillvara. Vi använder oss av metoder och verktyg som genombrottsmetodik, tjänstedesign och öppen innovation.

Kontakt

Lollo Olausson

Verksamhetsutvecklare