sven

Onskin

Framtidens 3d-printade sårförband kommer från skogen.

Bakgrund

Onskin är ett samverkansprojekt mellan vård, akademi och företag som uppkom i samtal mellan plastikkirurg på Sahlgrenska och professor i biokemi från Chalmers som diskuterade möjligheterna att skapa 3d-bioprintade sårförband av nanocellulosa, ett material som är biokompatibelt med människokroppen. Svårläkta sår står för stora kostnader inom sjukvården och leder till mycket lidande för patienten.

Mål

Att kartlägga behov som finns i samband med läkning av sår vid hudtransplantationer och utefter detta skapa en prototyp av sårförband tillverkat av nanocellulosa.

Genomförande

Projektet inleddes med en behovsstudie där observationer på klinik samt intervjuer med personal och patient genomfördes för att kartlägga patientens behov med avseende på sårläkning och vardagsliv. Studien pågick under ett halvår och resulterade i en kravspecifikation, för att sedan följas av idégenerering och konceptutveckling. Efter det var det läge att lämna över kravspecifikation, samt illustrerade koncept till exjobbare inom material, materialkemi samt produktutveckling för utveckling av det koncept som tagits fram. Tjänstedesigners och behovsägare fanns med längs vägen för att se till att de behov som identifierats skulle tillgodoses.

Resultat

Projektet pågår ännu, men har längs vägen gett resultat och lärdomar.

  • Ett lovande koncept bestående av fyra delar som kan 3d-printas efter form och behov av ett specifikt sår är under utveckling.
  • En bredare ansats under behovsstudien gjorde att ytterligare grundläggande behov för förbättrad sårläkning uppkom, bland annat förbättrad möjlighet att ställa rätt diagnos i ett tidigt skede. Detta togs vidare i andra sammanhang.
  • Konceptutvecklingsfasen gick bra, mycket tack vare spridda kompetenser i gruppen – Från teknikspecialister till tjänstedesigner till behovsägare.

Länkar

Läs bioinnovations artikel om projektet här https://www.bioinnovation.se/nyheter/onskin-skapar-skraddarsydda-forband-med-3d-printad-nanocellulosa-2/

Projektinfo

  • Status: Pågående
  • Tema:
  • Labbmiljö: Västra Götalandsregionen