Feel, Share and Understand Experience!

Interactive workshop at the Service Design Global Conference 2014.

Background

The Service Design Global Conference is the largest network in the world within service design where companies, service designers and students meet annually. Experio Lab had the opportunity to be a co-host and sponsor of the conference when it was held in Stockholm 2014, with over 600 participants from around the world.

Goal

The goal was to give participants from all over the world the chance to experience and learn more about involving staff, patients and family members in order to design care services that create value in people’s everyday life. Experio Lab was presented as a learning project within the County Council of Värmland with the mission to create a meeting between care and design.

Implementation

Experio Lab was a co-host and sponsor when the conference was held in Stockholm and organised an interactive workshop called ‘Feel, Share and Understand Experience!’. About 70 participants got the opportunity to try our empathy tools and learn more about our way of working with design as a tool and user-involvement as an approach.

Links

Experio Lab Workshop: Feel, Share and Understand the Experience! from Experio Lab on Vimeo.

Projektinfo

Experio Lab was a co-host and sponsor of the Service Design Global Conference in Stockholm 2014.
  • Status:
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland

Feel, Share and Understand Experience!

Interaktiv workshop på Service Design Global Conference 2014.

Bakgrund

Den internationella konferensen Service Design Global Conference är det största nätverket inom tjänstedesign, där företag, servicedesigners och studenter möts årligen. Experio Lab hade möjlighet att vara medarrangör och sponsor till konferensen när den hölls i Stockholm 2014, med över 600 deltagare från hela världen.

Mål

Målet var att ge deltagare från hela världen möjlighet att uppleva och lära mer om att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. Experio Lab presenterades som ett lärandeprojekt inom Landstinget i Värmland med uppdraget att skapa ett möte mellan vård och design.

Genomförande

Experio lab var medarrangör och sponsor när konferensen hölls i Stockholm och arrangerade en interaktiv workshop som kallades ”Feel, Share and Understand Experience!”. Ett 70-tal deltagare fick pröva våra empativerktyg och ta del av vårt sätt att arbeta med design som verktyg och användarinvolvering som förhållningssätt.

Länkar

xperio Lab Workshop: Feel, Share and Understand the Experience! from Experio Lab on Vimeo.

Projektinfo

Experio Lab var medarrangör och sponsor till Service Design Global Conference i Stockholm 2014.
  • Status: Slutfört
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland