SOL-sidan – Support Quality Of Life

SOL-sidan för människor med behov av välfärdsteknik, hjälpmedel, hälso- och sjukvårdstjänster och social interaktion.

 

Bakgrund

Antalet äldre ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra livskvaliteten för människor genom att ge ökad trygghet, säkerhet och social interaktion och genom att öka den egna förmågan till självständighet.

Tänk om…..

…det fanns ett ställe där jag får hjälp att vara självständighet när jag börjar tappa mina funktioner och förmågor… där kommunerna samtidigt skulle kunna få större möjlighet att hjälpa de som har störst behov…. och där frivilliga resurser kan bidra genom att stötta de som har behov… och företag får en ingång att nå kunder för sina välfärdsprodukter och -tjänster?

Välkommen till SOL-sidan!

Mål

Människor med behov får möjlighet att fortsätta att vara självständiga och att behålla sin livskvalitet.

Brukare får en samlad bild av utbudet av välfärdstjänster utifrån individuella behov.

Närstående får överblick över möjligheter till hjälp och stöd så att de kan ge bättre support utifrån brukarens behov och tillstånd.

Medborgare får en möjlighet att vara mer aktiva i att stötta varandra och delta i utvecklingen av tjänster som skapar livskvalitet.

Människor med behov av stöd och support får bättre möjligheter att få hjälp av frivilligorganisationer och frivilliga.

Genomförande

Arbetet med att ta fram tjänsten är användardriven och genomförs med stöd av tjänstedesignmetodik.  Brukare, närstående, medarbetare i hälso- och sjukvård och företag deltar i arbetet med att definiera behov och samskapa innehållet i tjänsten.

Ambitionen är att bygga upp tjänsten på Sveriges och Norges nationella e-hälsoplattformar.

Mer information om SOL-projektet

sol-logotyp-335px

logotyp-interreg-sverige-norge-335px