Barn och ungas delaktighet i vården

Resultatet av en upplevelsebaserad utbildning.

 
Mål

Målet med utbildningen var tudelat, dels att utbilda de sju deltagarna från Landstinget i Värmland i design och utrusta dem med praktiska verktyg för att fånga patienters upplevelser. Målet var även att ta fram lösningar som gör barn och unga mer delaktiga i vården.

Genomförande

Designföretaget Doberman ledde utbildningen. Utbildningen var upplevelsebaserad, det vill säga deltagarna lärde sig genom att göra. Genom flera olika metoder, såsom observationer och intervjuer med barn och unga, kunde deltagarna identifiera deras behov. Utifrån behoven tog deltagarna fram lösningar som under processen testades och vidareutvecklades.

Resultat

Resultatet blev tre olika lösningar, en kallelse riktad till barn, ett förberedelseformulär för ungdomar som ska till ungdomsmottagningen och kort som illustrerar olika delar av vårdbesöket. Titta gärna på filmerna nedan där deltagarna beskriver hur de arbetat och berättar mer om lösningarna.

En kallelse anpassad till barn inom folktandvården:

Ett förberedelseformulär för ungdomar på ungdomsmottagningar:

Kort som illustrerar ett mottagningsbesök:

Det är jättespännande! Även om jag har varit ute i min egen verksamhet har jag sett saker med nya ögon och fått nya insikter, säger Pia Borgenstedt som arbetar som tandhygienist.