Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och en närmare vård och behandling. 

I dag finns många exempel, metodverktyg och guider som bygger på designmetodik, som kan skapa nya sätt att tänka och arbeta, för att skapa värde för användarna av de tjänster som levereras inom vård och behandling. Tjänstedesign, som utgår från användarperspektivet, är både ett kraftfullt verktyg, men också ett förhållningssätt. Genom tjänstedesign kan vi förstå användarnas verkliga behov och fokusera på att lösa rätt problem. 

I projektet Närmare! vill vi byggare vidare på de metoder och guider som finns men också skapa helt nya omfång, möjligheter, exempel och insikter om hur design kan bidra till att visualisera helt nya, alternativa framtida lösningar. 

En reflekterande rapport om vägen mot mer lärande miljöer till nytta för verksamheter, medarbetare och medborgare

En reflekterande rapport om vägen mot mer lärande miljöer till nytta för verksamheter, medarbetare och medborgare

Likt många före oss var vi en entusiastisk skara som tog oss an ett projekt för ett år sedan. Vi döpte det till Närmare och det blev ett nationellt behovsdrivet designprojekt för att öka lärande och kraft i omställningen till Nära Vård. I sex piloter ville vi utforska hur extern designkompetens kan stärka lokal egen kraft att söka nya sätt att tänka och arbeta, helst i...

läs mer
Uppdatering från piloterna – Helsingborg

Uppdatering från piloterna – Helsingborg

Helsingborgs kommun använder design för att utforska nya lösningar för framtidens sociala arbete. Arbetet har först drivits på egen hand men har under hösten fått ytterligare resurser genom designteamet från Närmare! Maria Malcus jobbar som tjänstedesigner i Helsingborgs Stad och socialtjänsten där och har varit med i projektet från början och välkomnade tillskottet av designkompetens. – Jag såg...

läs mer
Uppdatering från piloterna – Region Västernorrland

Uppdatering från piloterna – Region Västernorrland

”Patientresan, Perinatal psykisk ohälsa” är ett projekt där hela vårdkedjan samverkar och organiserar sig för att stötta personer med känd psykisk ohälsa under graviditet, förlossning och småbarnstid. Projekt har initierats av Region Västernorrland som vill hitta en samverkansform inom interna gränser i första hand. När man arbetar med ett verktyg som patientresan sätter man fokus på och utgår...

läs mer
Uppdatering från piloterna – Region Sörmland

Uppdatering från piloterna – Region Sörmland

I Eskilstuna pågår ett pilotprojekt med fokus på personer med komplex problematik, hög grad av social utsatthet och psykisk ohälsa. Behoven är omfattande och kräver ofta insatser från kommunen, regionen, omsorgen och vården – aktörer som inte har rutiner för att samverka tillräckligt bra. Liksom de flesta av piloterna i Närmare! så har även piloten i Sörmland flera parallella utmaningar. Att...

läs mer

Uppdatering från piloterna – Tensta

Tensta som område har en bred blandning av nationella och kulturella bakgrunder och förmågan hos patienterna, både när det gäller kunskap om kropp och hälsa och vad man som patient kan göra för att förebygga ohälsa varierar stort. Det är med bakgrund av denna utmaning som Tensta Vårdcentral är ett av pilotprojekten i Närmare! Karin Hanaeus är verksamhetschef på Tensta vårdcentral och hon ser...

läs mer
Relation och transformation – design för framtidens välfärd

Relation och transformation – design för framtidens välfärd

Experio Lab Sverige bjuder in till konferens på ArkDes i Stockholm, 22 januari kl 10–17 samt 23 januari 10-15. Projektet Närmare! kommer presenteras under första dagen med fokus på lokalt och nationellt lärande. Representanter från arbetsgruppen och designteamet deltar. Hela programmet och anmälan.  

läs mer
Att sätta samman ett designdreamteam

Att sätta samman ett designdreamteam

I Projektet Närmare! bedrivs sex pilotprojekt runt om i Sverige av sex designers från sex olika företag. Experio Lab är vana att jobba utforskande och experimenterande – och inte sällan utmanas det sätt som vård och omsorg fungerar på idag. Projektet Närmare! är inget undantag. Att sätta samman ett designteam från konkurrerande företag har inte gjorts förut men erfarenheterna är hittills...

läs mer
Kunskapsdelningsdag – Rocky Road

Kunskapsdelningsdag – Rocky Road

Den 9 oktober träffades representanter från piloterna, hela designteamet och delar av arbetsgruppen för projektet Närmare! för en kunskapsdelningsdag. Fokus för dagen var att lära av varandra, dela erfarenheter om hur vi får saker att ske och vad vi har stött på för hinder så här långt i projektet. Formatet som användes var intervjuer med piloterna, under benämningen Rocky Road. Britt-Marie...

läs mer
Uppstartskonferens

Uppstartskonferens

Tillsammans för en Närmare vård och behandling Den 20 maj arrangerade vi en uppstartskonferens med information om projektet Närmare!, föredrag och workshops. Bland deltagarna fanns framförallt representanter från potentiella pilotprojekt samt designers som ska kunna stödja piloterna i sitt arbete. Hanna Lundstedts presentation "Närmare - Ett nationellt behovsdrivet designprojekt" kan du se här....

läs mer