Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Den 9 oktober träffades representanter från piloterna, hela designteamet och delar av arbetsgruppen för projektet Närmare! för en kunskapsdelningsdag. Fokus för dagen var att lära av varandra, dela erfarenheter om hur vi får saker att ske och vad vi har stött på för hinder så här långt i projektet.

Formatet som användes var intervjuer med piloterna, under benämningen Rocky Road. Britt-Marie Ahrnell från arbetsgruppen intervjuade en person per pilot och en från designteamet åt gången. Grupperna fick sen reflektera i sina respektive piloter och ge råd till den pilot som var i fokus för intervjun.

Några lärdomar från dagen

  • Förankra tid för de som är med.
  • Ledarskapet behöver vara nytt men belönas idag på gammalt sätt. Det krävs ett perspektivskifte även för ledarskapet.
  • Fira de små förflyttningarna, ”Vi förändrar kanske inte hela världen, men vi förändrar vår värld just nu”
  • Parallella resor, användare och handläggare.
  • Hitta vårt varför, ett varför kan skapa engagemang.

Frågeställningar som lyfts i piloterna så här långt

”att få med alla på banan är svårt, det gäller att få en mindre grupp att bli bärare av det här arbetssättet och som kan gå djupare i metoden och bära det vidare”

”hur kan vi få teamet, mellanchefer och management att känna visionen – hur kan de vara med och skapa visionen bortom text på papper”

”Vi vill stärka underlaget till ledningsgruppen för att de ska kunna relatera till materialet, se delar och helhet, kunna ta beslut baserat på underlaget, känna ägandeskap, interagera med det och samlas kring det från flera verksamheter”