Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Tensta som område har en bred blandning av nationella och kulturella bakgrunder och förmågan hos patienterna, både när det gäller kunskap om kropp och hälsa och vad man som patient kan göra för att förebygga ohälsa varierar stort. Det är med bakgrund av denna utmaning som Tensta Vårdcentral är ett av pilotprojekten i Närmare!

Karin Hanaeus är verksamhetschef på Tensta vårdcentral och hon ser både utmaningar och styrkor i de förutsättningar som vårdcentralen och lokalsamhället fungerar inom.

– Tensta är ett område där det bor många människor från olika bakgrunder med olika normer och perspektiv som skapar olika föreställningar om och förväntningar på vården. Vi behöver utvecklas och bli skickligare på uppmärksamma de här grundläggande antagandena, både hos oss själva och hos våra patienter, och jobba i medvind med det helt enkelt.

– Vi ser hälsoproblematik i folkhälsotal. Vi ser problem med efterlevnad av till exempel läkemedelsordinationer som påverkar hälsan i vårt område. Och då behöver vi helt enkelt bli skickligare på att nå patienterna. Så att det är där vi kommer ha fokus. Vi ska förändra hur vi bygger våra arbetssätt, hur vi utvecklar vår verksamhet, hur vi förändrar vår verksamhet. Och förhoppningsvis också skapa en ännu bättre flexibilitet i att förändra oss utifrån patientens behov.

Från designteamet jobbar framförallt Souzan och Kajsa med Tensta vårdcentral. Souzan kommenterar utmaningen och arbetet hittills.

– Jag jobbar med Tensta vårdcentral och där är en stor utmaning att nå fram till sina patienter och se till att det parterna kommunicerar under ett vårdmöte också lever vidare under egenvården. Det kan handla om språkproblem, men också attityd och kultur. Så det är egentligen appliceringsområdet som vi kommer jobba med.

– Designmetoderna som vi kommer använda kommer vara något de själva kan lära sig och applicera. Vi som designers kommer inte gå in och bara ”ja, men här ska ni göra så här och så här för att det ska bli bra för patienten”, utan det ska de hitta själva. Målet att ge dem möjlighet att hitta verktyg som passar för deras kontext och som de kan iterera och utveckla i sin verksamhet över tid. Så vi behöver inte finnas med hela tiden. Vi ska stötta dem och ge dem den typen av hjälp de behöver.

Sammanfattning av arbetet hittills

Augusti

  • Designteamet planerar arbetet med piloterna och sätter samman ett tvillingteam för arbetet med Tensta vårdcentral.

September

  • Första möte mellan designteamet och Tensta vårdcentral.
  • Arbetet har rullat igång bra. Designteamet lyfter att det är en utmaning att jobba med rätt utmaningar för att komma så långt som möjligt inom projektets ramar.
  • Strategiska planen växer fram, planering för avslut etc. och arbetet däremellan på god väg.

Oktober

  • Designerna börjar få mer förståelse för verksamheten och det finns en plan för det fortsatta arbetet.
  • Genomförd workshop på vårdcentralen tillsammans med designteamet.
  • Påbörjat arbete med att skapa metoder för att förstå/hjälpa patienten med sin patientberättelse för att i förlängningen förbättra egenvården.