Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Tillsammans för en Närmare vård och behandling
Den 20 maj arrangerade vi en uppstartskonferens med information om projektet Närmare!, föredrag och workshops. Bland deltagarna fanns framförallt representanter från potentiella pilotprojekt samt designers som ska kunna stödja piloterna i sitt arbete.

Hanna Lundstedts presentation ”Närmare – Ett nationellt behovsdrivet designprojekt” kan du se här.

Kajsa Westlings presentation ”Närmare – Från mottagare till medskapare” kan du se här.
Här kan du ladda ner Vårdanalys rapport ”Från mottagare till medskapare