Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Likt många före oss var vi en entusiastisk skara som tog oss an ett projekt för ett år sedan.

Vi döpte det till Närmare och det blev ett nationellt behovsdrivet designprojekt för att öka lärande och kraft i omställningen till Nära Vård. I sex piloter ville vi utforska hur extern designkompetens kan stärka lokal egen kraft att söka nya sätt att tänka och arbeta, helst i gränslandet mellan region och kommun.

Nu har projektet Närmare! gått i mål och erfarenheterna från arbetsgruppen och de inblandade piloterna sammanställs nu i en reflekterande rapport.

Har du frågor eller funderingar om projektet Närmare! eller om rapporten så kontakta Tomas Edman på Experio Lab som är projektägare.

Närmare! – OMSTÄLLNING TILL EN LÄRANDE MILJÖ FÖR NÄRA VÅRD