Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Helsingborgs kommun använder design för att utforska nya lösningar för framtidens sociala arbete. Arbetet har först drivits på egen hand men har under hösten fått ytterligare resurser genom designteamet från Närmare!

Maria Malcus jobbar som tjänstedesigner i Helsingborgs Stad och socialtjänsten där och har varit med i projektet från början och välkomnade tillskottet av designkompetens.

– Jag såg fram emot att få in andra designers och att kunna ha dem som bollplank. Jag såg det mycket som ett stöd för mig, som annars är ensam tjänstedesigner. När Karin och David kom in kunde vi konkretisera mer och titta på målbilden. “Vart är det vi egentligen vill? Vad är det vi vill? Vad är framtidens socialtjänst?” Till vardags är man ofta fokuserad på detaljer men att kunna zooma ut och tänka större, att kunna tänka längre fram och föreställa sig en annan verklighet kan vara svårt. Design är att tänka lite större och också att visualisera och ta fram någonting som vi kan prata om, som inte är en verksamhetsplan eller en punktlista, utan något vi kan känna och reagera på.

Socialtjänstens medarbetare är viktiga användare, i samskapandet av nya lösningar men också som bärare av nya kunskaper och kultur.

– Men det är svårt. Det är stora och snabba och svåra hopp mellan att vara handläggare eller socialsekreterare och att sen också vara utvecklare och kunna tänka det stora på morgonen, och sen kunna gå och träffa klienten i det lilla och förhålla sig till de system och strukturer som ändå finns. Det är en spännande fråga, med tanke på design och hur metodiken kommer in som en möjliggörare för att skapa någon slags kultur och förhållningssätt.

Karin Lycke som utgör halva tvillingteamet för piloten i Helsingborg upplevde tidigt behovet av en gemensam riktning.

– Utmaningen var egentligen att försöka hitta sin egen identitet. Vi såg att man inte hade en supertydlig målbild eller vision och då är det ganska lätt att gå bort sig i prioriteringar. Om de själva kan hitta en grund att stå på, och även kommunicera ut den i verksamheten, så kan vi prioritera och förstå hur vi behöver ta beslut för att ta oss närmare mot visionen.

När visionen var satt påbörjades arbetet med att koppla visionen till det dagliga arbetet och de situationer som uppstår som socialsekreterare och klienter stöter på.

– Utifrån målbilden och klienternas behov valde vi ut några praktiska situationer som involverade massa olika aktörer och genomförde tester. Med insikter från dessa tester gjorde vi tre nya prototyper. En av dem handlar om närmare kommunikation med brukare genom att tillgängliggöra en plan digitalt som är tillgänglig och överskådlig som ger egenmakt och möjlighet till feedback. Och man kan bjuda in andra aktörer. Ett liv består ju inte bara av en brukare och en socialsekreterare.

Målbilden var Hållbarare relationer och att det skulle skapas tillsammans.

– Det mest fantastiska är allt som kom från dem. Att det bygger på insikter från interaktioner och en förståelse för vad som behövs. De har kommit längre i en utvecklingsprocess. Hur kan man arbeta fram prototyper utifrån insikter och behov, hur man kan testa i liten skala och sedan skala upp. Ett förtroende för ett nytt arbetssätt.

Sammanfattning av arbetet hittills

Augusti

  • Designteamet planerar arbetet med piloterna och sätter samman ett tvillingteam för arbetet med Helsingborgs kommun

September

  • Första mötet mellan designteamet och piloten
  • Arbete med förutsättningar för en gemensam målbild

Oktober

  • Workshop om gemensam målbild och om vad i framtiden som kommer kunna påverka förutsättningar
  • Val av fokusområden

November

  • Två dagars test av prototyper
  • Färdigställande av målbild

December

  • Två dagars test av prototyper
  • Överlämning