Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

”Patientresan, Perinatal psykisk ohälsa” är ett projekt där hela vårdkedjan samverkar och organiserar sig för att stötta personer med känd psykisk ohälsa under graviditet, förlossning och småbarnstid. Projekt har initierats av Region Västernorrland som vill hitta en samverkansform inom interna gränser i första hand.

När man arbetar med ett verktyg som patientresan sätter man fokus på och utgår ifrån patientens behov, och utformar tjänsterna ifrån dem, istället för att respektive avdelning gör punktinsatser från sina respektive kompetensområden. Man har hittat utmaningar i samverkan mellan vårdenheter för att kunna ge patienten vård i tid men även proaktivt verka för psykisk hälsa.

Under året har patienter, brukare, anhöriga och personal djupintervjuats av bland andra Cindy Trilsbeek, som är utvecklare och tjänstedesigner, för att identifiera deras behov och problemområden.

– För att kunna göra intervjuerna så har vi också jobbat med att kartlägga vilka instanser som är inblandade för de som har någon psykisk sjukdom före, under eller efter en graviditet och hur det skiljer sig för den här gruppen jämfört med andra gravida.

Efter sommaren har designteamet anslutit från projektet Närmare!

– Min förväntning med designteamet var att få mer chans att dela erfarenheter. Man kan bolla mer i en grupp, lära från varandra. Vi kan som designers ibland känna oss ensamma inom vårdapparaten . Då är det alltid bra att ha fler designers och det är skönt att få andra perspektiv under arbetets gång.

– Designteamet blev ett stöd och en extra bemanning men det tog ett tag innan det kändes värdefullt, men det är inget konstigt. Det tar ett tag innan de förstår projektet och innan vi hittar former för hur vi kan arbeta.

När Sofia Josephson från designteamet kom in i arbetet kändes det som att mycket var gjort men att det var en utmaning att komma fram till hur de skulle kunna göra störst nytta.

– Det fanns material att börja jobba med och det var väldigt mycket fokus på hur vi ska förmedla det här materialet till arbetsgruppen och ledningsgruppen men också hur vi ska gestalta patienternas upplevelser? Hur ska vi kunna ge form åt det här arbetet så att det tar tag i arbetsgruppen så att de känner sig engagerade? Hur ska vi få med ledningsgruppen?

– Av det materialet som tagits fram så var det bra men det var inte så väl dokumenterat eller sammanställt så det var initialt en tröskel att ta sig an alltihop. Så småningom arbetade vi igenom materialet tillsammans med Cindy och det var väldigt värdefullt. Vi kunde relatera till materialet, blev inspirerade och kunde ta den inspirationen vidare bland de andra involverade. Arbetsgruppen kom rakt in i en process som redan hade hög energi.

Lösningsförslag har tagits fram bland annat med hjälp av en metod om hur det skulle kunna vara 2030 och därefter en genomgång om vad som behöver hända steg för steg fram till det önskade scenariot.

Framöver planeras för en animerad film för att presentera framtida möjligheter och insikter inför hälso- och sjukvårdsutskottet och därefter implementering och test i praktiken.

Sammanfattning av arbetet hittills

April

 • Projektuppstart.

Maj

 • Workshop med kartläggning om hur behoven ser ut för gruppen.
 • Uppstart för Närmare!

Juni

 • Intervjuer med patienter, brukare, anhöriga och personal.

Augusti

 • Designteamet kopplas till projektet.

September

 • Workshop med summering från intervjuerna.
 • Första mötet med designteamet.
 • Strategisk plan växer fram.

Oktober

 • Kunskapsdelningsdag med Närmare!
 • Miniworkshop med designteamet och Cindy.

November

 • Workshop med lösningsförslag.