Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Experio Lab Sverige bjuder in till konferens på ArkDes i Stockholm, 22 januari kl 10–17 samt 23 januari 10-15.

Projektet Närmare! kommer presenteras under första dagen med fokus på lokalt och nationellt lärande. Representanter från arbetsgruppen och designteamet deltar.