sven

Region Västernorrland

In Region Västernorrland, a decision was made in 2017 to promote user-driven development of the healthcare services based on the science of design in general and service design in particular. A three-year project, Experio Lab, Region Västernorrland (2018-2020), has been initiated and operates within the area of Research, Education and Innovation (FUI in Swedish) with Jonas Appelberg, FUI Director, as project owner, and with a steering group consisting of representatives from the Specialist Care Unit, the Primary Care Unit and Mid Sweden University (Industrial Design). The mission of the project to contribute to learning is, above all, drawn from the core activities, in which we strive to carry out tasks/projects primarily together with the specialist care and primary care services.

Contact

Jonas Boström

Project Manager

+4670-190 97 83
jonas.bostrom@rvn.se

Kristina Jeppson

Service Designer

Cindy Trilsbeek

Service Designer

Tamara Abarzúa Valencia

Service Designer

Cases from Region Västernorrland

The Issue of Hospital Beds

As part of a larger development project regarding hospital beds, service designers have been invited to help capture experiences and viewpoints of patients and staff.

Design Summer in Primary Care

A development project where seven students worked together for seven weeks to try to solve challenges in primary care using the design process.

Foundation Course in Sexual Education for Newly Arrived Young People

Illustrations to support staff at youth counselling centres when they meet with young people who have recently arrived in Sweden. The material has been developed following conversations with both Swedish and newly arrived young people.

Experio Lab Värmland

Experio Lab i Landstinget i Värmland har varit en permanent del av landstinget sedan 2017. Labbet ingår i landstingets utvecklingsenhet och tillhör avdelningen för utveckling och kommunikation tillsammans med folkhälso- och samhällsmedicinska enheten och enheten för kommunikation. I labbet finns kompetens kring design, projektledning, kommunikation och folkhälsoarbete. Labbets uppgift är att skapa kunskap och förmåga till en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvården.

En annan uppgift för labbet är att vidareutveckla en miljö som bygger på ett samskapande, experimentellt och innovativt förhållningssätt. Labbet har också i uppgift att utveckla förmågan att samverka med andra offentliga aktörer, privat näringsliv, akademi, idéburen sektor och med motsvarande labbmiljöer i andra landsting och regioner i Sverige. Vi hjälper hälso- och sjukvårdsenheter i landstinget att ha ett användarperspektiv för att förbättra eller skapa nya tjänster som skapar större nytta och mening för både patienter, närstående och medarbetare.

Labbets tjänster används ofta vid utveckling av vårdens ingångar, övergångar, utgångar och i interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Vi deltar i framtidsinriktade och utforskande projekt för att kunna skapa gränsöverskridande vård- och hälsotjänster och förbättra möjligheterna för individer att ta eget ansvar för sin hälsa.

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Coordinator Experio Lab

Ida Kullgren

Head of Unit

Josina Vink

PhD Student

Niklas Forsberg

Development Manager

Anna Beata Brunzell Ekström

Public Health Strategist

André Szeles

Service Designer

Amanda Svensson

Service Designer

Sofia Axelson

Coordinator Experio Lab Sweden

Elina Svensson

Service Designer