sven

Region Västernorrland

I Region Västernorrland togs beslutet under 2017 att verka för användardriven utveckling av hälso- och sjukvården. Detta utifrån vetenskapen kring design generellt och tjänstedesign specifikt. Ett treårigt projekt; Experio Lab, Region Västernorrland (2018-2020) har inletts och är placerat under området Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) med Jonas Appelberg, FUI-Direktör som projektägare och med en styrgrupp bestående av representanter från Specialistvården, Primärvården samt Mittuniversitetet (Industridesign). Projektets uppdrag för lärande hämtas framför allt från kärnverksamheten där vi eftersträvar att bedriva uppdrag/projekt huvudsakligen tillsammans med verksamheterna inom specialistvården och primärvården.

Kontakt

Jonas Boström

Projektledare

070-190 97 83
jonas.bostrom@rvn.se

Kristina Jeppson

Tjänstedesigner

Cindy Trilsbeek

Tjänstedesigner

Tamara Abarzúa Valencia

Tjänstedesigner

Linda Johansson Bäck

Enhetschef/projektägare

Case från Region Västernorrland

Att leva med demens

För att få veta hur det är att leva med demens har fyrtio personer i Västernorrland intervjuats: personer som har en demenssjukdom, deras anhöriga och vårdpersonal. Intervjuerna har gett insikter och argument för hur demensvården bör utvecklas.

Höftprojektet – från fall till operation

Ett utvecklingsprojekt där tjänstedesign varit metoden för att ta fram ett nytt arbetssätt som visualiserats i ett styrdokument och en film.

Vårdplatsproblematiken

Som en del i ett större utvecklingsprojekt kring vårdplatser har tjänstedesigners bjudits in för att hjälpa till att fånga upplevelser och synpunkter från patienter och personal.