Region Västernorrland

I Region Västernorrland togs beslutet under 2017 att verka för användardriven utveckling av hälso- och sjukvården. Detta utifrån vetenskapen kring design generellt och tjänstedesign specifikt. Ett treårigt projekt; Experio Lab, Region Västernorrland (2018-2020) har inletts och är placerat under området Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) med Jonas Appelberg, FUI-Direktör som projektägare och med en styrgrupp bestående av representanter från Specialistvården, Primärvården samt Mittuniversitetet (Industridesign). Projektets uppdrag för lärande hämtas framför allt från kärnverksamheten där vi eftersträvar att bedriva uppdrag/projekt huvudsakligen tillsammans med verksamheterna inom specialistvården och primärvården.

Kontakt

Jonas Boström

Projektledare

070-190 97 83
jonas.bostrom@rvn.se

Cindy Trilsbeek

Tjänstedesigner

Louise Dahl

Tjänstedesigner

Kent Lindberg

Tjänstedesigner

Case från Region Västernorrland

Patientresan Perinatal Psykisk (O)Hälsa

Genom användarinvolvering och tjänstedesignmetodik synliggöra patientens perspektiv och upplevelse av vårdkedjan kring perinatal psykisk ohälsa samt utifrån insikterna ge förslag på nya och alternativa arbetssätt för att möta problematiken.

Med tjänstedesign utvecklades mödravården i Kramfors

Att ställa om till ett liv i ett nytt land är spännande – men också utmanande. Språk, myndighetsstöd och kulturella skillnader är några av de faktorer som påverkar den som nyligen landat i en helt ny kontext. ExperioLab har med de förutsättningarna fått vara med och ta fram lösningar för jämlik vård!

Framtidens bibliotekstjänster

Ett utvecklingsprojekt i flera faser där Medicinska biblioteket tog hjälp av tjänstedesign för att förbättra sina tjänster.