Region Västernorrland

I Region Västernorrland togs beslutet under 2017 att verka för användardriven utveckling av hälso- och sjukvården. Detta utifrån vetenskapen kring design generellt och tjänstedesign specifikt. Ett treårigt projekt; Experio Lab, Region Västernorrland (2018-2020) har inletts och är placerat under området Forskning, Utbildning och Innovation (FUI) med Jonas Appelberg, FUI-Direktör som projektägare och med en styrgrupp bestående av representanter från Specialistvården, Primärvården samt Mittuniversitetet (Industridesign). Projektets uppdrag för lärande hämtas framför allt från kärnverksamheten där vi eftersträvar att bedriva uppdrag/projekt huvudsakligen tillsammans med verksamheterna inom specialistvården och primärvården.

Kontakt

Jonas Boström

Projektledare

070-190 97 83
jonas.bostrom@rvn.se

Kristina Jeppson

Tjänstedesigner

Cindy Trilsbeek

Tjänstedesigner

Tamara Abarzúa Valencia

Tjänstedesigner

Case från Region Västernorrland

Designsommar i primärvården

Ett utvecklingsprojekt där sju studenter jobbade tillsammans i sju veckor för att försöka lösa utmaningar i primärvården med hjälp av designprocessen.

Experio Lab Värmland

Experio Lab i Landstinget i Värmland har varit en permanent del av landstinget sedan 2017. Labbet ingår i landstingets utvecklingsenhet och tillhör avdelningen för utveckling och kommunikation tillsammans med folkhälso- och samhällsmedicinska enheten och enheten för kommunikation. I labbet finns kompetens kring design, projektledning, kommunikation och folkhälsoarbete. Labbets uppgift är att skapa kunskap och förmåga till en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvården.

En annan uppgift för labbet är att vidareutveckla en miljö som bygger på ett samskapande, experimentellt och innovativt förhållningssätt. Labbet har också i uppgift att utveckla förmågan att samverka med andra offentliga aktörer, privat näringsliv, akademi, idéburen sektor och med motsvarande labbmiljöer i andra landsting och regioner i Sverige. Vi hjälper hälso- och sjukvårdsenheter i landstinget att ha ett användarperspektiv för att förbättra eller skapa nya tjänster som skapar större nytta och mening för både patienter, närstående och medarbetare.

Labbets tjänster används ofta vid utveckling av vårdens ingångar, övergångar, utgångar och i interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Vi deltar i framtidsinriktade och utforskande projekt för att kunna skapa gränsöverskridande vård- och hälsotjänster och förbättra möjligheterna för individer att ta eget ansvar för sin hälsa.

Kontakt

Per Hanning

Funktionsansvarig och designstrateg

072 729 01 36
per.hanning@liv.se

Olga Sabirova Höjerström

Tjänstedesigner

Elina Svensson

Tjänstedesigner

073-343 40 43
elina.svensson@liv.se

Amanda Svensson

Tjänstedesigner

072-733 53 94
amanda.svensson@liv.se

André Szeles

Tjänstedesigner

072-203 68 12
andre.szeles@liv.se