Experio Lab Värmland

Experio Lab i Värmland blev en permanent del av landstinget sedan 2017. Labbet ingår i regionens utvecklingsenhet och tillhör avdelningen för utveckling tillsammans med folkhälso- och samhällsmedicinska enheten. I labbet finns kompetens kring design, projektledning, kommunikation och folkhälsoarbete. Labbets uppgift är att skapa kunskap och förmåga till en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvården.

En annan uppgift för labbet är att vidareutveckla en miljö som bygger på ett samskapande, experimentellt och innovativt förhållningssätt. Labbet har också i uppgift att utveckla förmågan att samverka med andra offentliga aktörer, privat näringsliv, akademi, idéburen sektor och med motsvarande labbmiljöer i andra landsting och regioner i Sverige. Vi hjälper framförallt regionens hälso- och sjukvårdsenheter att ha ett användarperspektiv för att förbättra eller skapa nya tjänster som skapar större nytta och mening för både patienter, närstående och medarbetare.

Labbets tjänster används ofta vid utveckling av vårdens ingångar, övergångar, utgångar och i interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Vi deltar i framtidsinriktade och utforskande projekt för att kunna skapa gränsöverskridande vård- och hälsotjänster och förbättra möjligheterna för individer att ta eget ansvar för sin hälsa.

Region Värmland bildades den 1 januari 2019, då organisationens arbetsområden utökades från att enbart omfatta hälso- och sjukvård och tandvård, även innefatta regional utveckling och kollektivtrafik.

Kontakt

Per Hanning

Funktionsansvarig/ Designstrateg

Olga Sabirova Höjerström

Tjänstedesigner

Elina Svensson

Tjänstedesigner
Tomas Edman

Tomas Edman

Initiativtagare Experio Lab, koordinator

Sofia Axelson

Koordinator Experio Lab Sverige

Amanda Svensson

Tjänstedesigner

André Szeles

Tjänstedesigner

Anna Beata Brunzell Ekström

Folkhälsostrateg

Ida Kullgren

Enhetschef

Case från Experio lab Värmland

Mitt hjärta

Ett uppdrag kring att motivera till ett bättre liv efter en hjärtinfarkt.

Hurmårdu.nu

Ett stöd för att uttrycka sitt mående och ta kontakt med vården.

Open4Citizens

Empowering citizens to make meaningful use of open data.