Region Stockholm

SLL Innovations tjänstedesigngrupp är en del av Experio Lab Sverige och stöttar de verksamheter i Stockholm som vill genomföra ett utvecklingsprojekt med hjälp av tjänstedesign. Det kan handla om att förbättra eller ta fram nya innovativa tjänster, processer, arbetssätt eller produkter i sin verksamhet. Vi har beprövade metoder och verktyg för att med hjälp av design utveckla vården utifrån patienter, anhöriga och anställdas upplevelser av vården. Just nu pågår flera spännande designprojekt på Södersjukhusets akutmottagning, ortopeden avdelning 35E samt på Karolinska universitetssjukhuset. Vi håller även i workshops och utbildningar samt stöttar dem som söker extern finansiering från till exempel Innovationsfonden eller Vinnova.

Kontakt

Elin Hedbrandh

Elin Hedbrandh

Ledare av Region Stockholms kompetenscentrum för tjänstedesign, SöS Innovation

Maria Stockhaus

Pomme van Hoof