sven

Region Sörmland

The regional hub for service design in Sörmland aims to strengthen, further develop and inspire local stakeholders to increase the use of service design in order to strengthen users’ (patients/staff, etc.) participation, and to gather the experiences and skills that have evolved in the region. The initiative stems from the insight that it takes more than knowledge of methods and tools to achieve continuous development work based on real user needs.

The hub includes stakeholders from the region and the municipalities in the county, independent of administration. It offers support, colleagues and feedback to the different initiatives and projects that are taking place. This way, we build the ability to set the ball rolling and continue with collaborative user-oriented development.

Contact

Lisa Malmberg

Cases from Region Sörmland

The Best Municipal Centre in Sweden

Oxelösund Municipality develops solutions together with their citizens to create the best municipal centre in Sweden.

Safe and Efficient Discharge

A collaboration project between outpatient and inpatient care and municipal care to meet new guidelines regarding discharge from inpatient care using the patient’s perspective.

Chronically Devoted 2.0

Interprofessional teams at four health centres run by the county council in Sörmland have together with chronically ill patients improved healthcare.

Experio Lab Värmland

Experio Lab i Landstinget i Värmland har varit en permanent del av landstinget sedan 2017. Labbet ingår i landstingets utvecklingsenhet och tillhör avdelningen för utveckling och kommunikation tillsammans med folkhälso- och samhällsmedicinska enheten och enheten för kommunikation. I labbet finns kompetens kring design, projektledning, kommunikation och folkhälsoarbete. Labbets uppgift är att skapa kunskap och förmåga till en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvården.

En annan uppgift för labbet är att vidareutveckla en miljö som bygger på ett samskapande, experimentellt och innovativt förhållningssätt. Labbet har också i uppgift att utveckla förmågan att samverka med andra offentliga aktörer, privat näringsliv, akademi, idéburen sektor och med motsvarande labbmiljöer i andra landsting och regioner i Sverige. Vi hjälper hälso- och sjukvårdsenheter i landstinget att ha ett användarperspektiv för att förbättra eller skapa nya tjänster som skapar större nytta och mening för både patienter, närstående och medarbetare.

Labbets tjänster används ofta vid utveckling av vårdens ingångar, övergångar, utgångar och i interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Vi deltar i framtidsinriktade och utforskande projekt för att kunna skapa gränsöverskridande vård- och hälsotjänster och förbättra möjligheterna för individer att ta eget ansvar för sin hälsa.

Kontakt

Tomas Edman

Tomas Edman

Coordinator Experio Lab

Ida Kullgren

Head of Unit

Josina Vink

PhD Student

Niklas Forsberg

Development Manager

Anna Beata Brunzell Ekström

Public Health Strategist

André Szeles

Service Designer

Amanda Svensson

Service Designer

Sofia Axelson

Coordinator Experio Lab Sweden

Elina Svensson

Service Designer