sven

Region Norrbotten

”Region Norrbottens Utvecklingsavdelning arbetar för att underlätta och stärka förnyelse och verksamhetsutveckling inom hälsa och vård samt verkar för en sammanhållen utveckling.
Här kan regionens verksamheter finna inspiration, sakkunskap, metodstöd och coaching i sitt utvecklingsarbete.

Användardriven design hjälper oss att möta framtidens vårdbehov. Läs mer om vårt arbete via länge nedan.

Kontakt

Sofi Nordmark

Utvecklingsstrateg, tjänstedesign och personcentrerad vård.
Fil. dr, Leg sjuksköterska

Kerstin Lindström

Innovationsutvecklare

Case från Region Norrbotten

Närmare – designprojekt för mer personcentrerad samordnad planering

Tjänstedesignmetodik och Normalization Process Theory stärker det personcentrerade förhållningssättet i det samordnade individuella mötet och i dokumentationen i den samordnade individuella planen.

SAM – Samverka Agera Motivera

- ett arbete med målet att förebygga ungas ohälsa