Region Halland

Designlabbet startades upp under 2018 och vi är en del av det centrala stöd som Regionkontoret erbjuder Region Hallands verksamhet. Designlabbets uppdrag är att hjälpa verksamheten att jobba användardrivet och utifrån tjänstedesignsmetodik. Labbets främsta fokus ligger på att bidra till värdeskapande upplevelser och tjänster för invånaren och till en effektivare vardag för medarbetaren. Vår profil drar åt det digitala.

Våra vanligaste uppdrag innebär att vi gör behovsanalyser, intervjuar medarbetare och patienter, bygger digitala prototyper, beskriver kundresor, användningstestar, modererar workshops samt hjälper till med omvärldsanalys och trendspaningar. Vi deltar också i utvecklingen av till exempel e-tjänster och digitala verktyg.

Ett exempel på ett verktyg som vi erbjuder verksamheten är sajten design.regionhalland.se. Där kan medarbetarna få stöd i hur de ska tänka vid digital utveckling och där finns till exempel också Region Hallands gemensamma stilguide.

Kontakt

Joel Sandén

Digital Strateg

Linus Ståhl

Tjänstedesigner