Ta pulsen på vården

Digital mätning som möjliggör återkoppling på vårdens tjänster.

Bakgrund

Ta pulsen på vården startade våren 2015 som ett pilotprojekt på två mottagningar på centralsjukhuset i Karlstad, en mot-tagning i Arvika och på tre vårdcentraler i Värmland. Ta pulsen på vården är ett innovationsprojekt som drivs av Experio Lab. Nordic Medtest har hjälp till med tester av systemlösningen.

Mål

Tanken med mätningen är att ge patienter och närstående en möjlighet att enkelt ge feedback på vårdens tjänster, både förslag på förbättringar och positiv återkoppling. Samtidigt får vården verktyg för att systematiskt bemöta och agera på de åsikter och behov som kommer fram.

Genomförande

Den digitala mätningen innehåller fem frågor som slumpas fram ur ett större antal frågor. Patienten kan svara på frågorna och lämna synpunkter direkt på en skärm vid vårdbesöket eller via webbplatsen tapulsen.nu. Där kan man också se resul-taten från alla verksamheter som deltar i realtid. Patienter som ger feedback får respons antingen via webben eller mejl.

Resultat

Ta pulsen på vården är i pilotdrift och kommer att utvärderas innan projektet avslutas.

Hittills är projektet uppskattat på de olika pilotenheterna. Man tycker att det ger:

  • snabb och bra återkoppling på utfört arbete
  • bra hjälp att identifiera förbättringsområden utifrån patientens upplevelse</li
  • bra feedback för chefer och medarbetare
  • ökade möjligheter för patienter och närstående att påverka vården

Projektinfo

Ta pulsen på vården är en digital mätning som på ett snabbt sätt ger svar på vad patienter och medborgare tycker om vårdens tjänster. Det är samtidigt ett nytt sätt att kommunicera transparent kring patienternas och medborgarnas medverkan i vårdens utveckling.
  • Status: Slutfört
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Per Hanning
Per Hanning
Funktionsansvarig/ Designstrateg