sv

Designa en regionöverskridande rehabmedicinsk process utifrån patientens perspektiv

Bakgrund

Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) har idag skilda förutsättningar för att ge ryggmärgsskadade och svårt hjärnskadade patienter den specialiserade vård och rehabilitering de behöver. I sjukvårdsregionen finns högspecialiserad vård, specialiserad vård och län utan sammanhållen specialiserad vård för dessa patientgrupper.

Regionerna har tillsammans gjort en kartläggning av vården och rehabiliteringen utifrån de upplevelser från patienter, närstående, medarbetare och chefer som samlats in, genom intervjuer och workshops. Denna bild av behov, brister och förbättringspotential har lett fram till lösningar för det kommande förändringsarbetet.

Arbetet förväntas skapa minskad variation – ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet.

Syfte och Mål:

Syftet är göra en kartläggning av nuläge och önskat läge i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kartläggningen förutsätts visa på behov och utmaningar utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv.

Målet är att skapa ett underlag som visar nuläge och nyläge för att tillgodose det framtida vårdbehovet utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv. Dessutom ska underlaget skapa förutsättningar för att kunna minska variation och öka kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet – för en mer jämlik vård.

Genomförande:

I arbetet har regionerna tillsammans gjort en kartläggning av vården och rehabiliteringen utifrån de upplevelser från patienter, närstående, medarbetare och chefer som samlats in, genom data, intervjuer och workshops.

Resultatet av kartläggningen är ökad kunskap om patientens process utifrån patient- och anhörigperspektiv, samt en gemensam syn på behov, brister och styrkor i rehabiliteringskedjan. Beslutsunderlaget ligger till grund för att förbättra rehabiliteringsmedicinsk vård inom SÖSR på kort och lång sikt. Arbetet synliggör gemensamma och lokala skillnader mellan länen inom exempelvis kompetens, kommunikation, vårdplatser men också motivationsfaktorer hos patienter, anhörigstöd, kontaktvägar och behov av andra patienters erfarenheter och råd. På sikt förväntas arbetet skapa minskad variation – ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Tillsammans– för en mer jämlik vård där varje patient uppnår sin maximala rehabiliteringspotential.

Arbetet förväntas vara klart i slutet av februari

Projektinfo

  • Status: Pågående
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Kalmar Län
Lollo Olausson
Lollo Olausson
Verksamhetsutvecklare