sv

Designa en regionöverskridande rehabmedicinsk process utifrån patientens perspektiv

Bakgrund

Patienter med förvärvade ryggmärgsskador och svåra hjärnskador har en begränsad tillgänglighet såväl i sjukvårdsregionen som nationellt. Patienter med svåra hjärnskador med rehabiliteringsbehov på specialiserad män ej högspecialiserad nivå ska kunna göra omhand i Linköping och Jönköping. Ett arbete har påstraktioner att erbjuda sysselsättningar för att kvalitetssäkra vården långsiktigt för dessa patientgrupper.

Syfte och Mål:

Syftet är göra en kartläggning av nuläge och önskat läge i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kartläggningen förutsätts visa på behov och utmaningar utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv.

Målet är att skapa ett underlag som visar nuläge och nyläge för att tillgodose det framtida vårdbehovet utifrån patienternas, närstående och vårdens perspektiv. Dessutom ska underlaget skapa förutsättningar för att kunna minska variation och öka kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet – för en mer jämlik vård.

Genomförande:

Arbetet pågår. Arbetet kommer att utföras genom faktainsamling, workshops samt intervjuer av patienter samt vårdpersonal. Arbetet ska beskriva vårdprocesser, kompetens, samarbetsytor och kommunikationsvägar, behov av vårdplatser samt kvalitetssäkring av vårdens övergångar. Vårdprocessen behöver tydliggöra dialogytan på Högspecialiserad nivå, specialiserad nivå, regional nivå, samt utskrivning till hemmet/kommunen.

Arbetet planeras vara klart vid årsskedet.

Projektinfo

  • Status: Pågående
  • Tema: Personcentrerad vård
  • Labbmiljö: Kalmar Län
Lollo Olausson
Lollo Olausson
Verksamhetsutvecklare