Bättre information på akuten

Bättre information på akutmottagningarna i Värmland.

Mål

Projektets mål är att förbättra patienters besök på akutmottagningen.

Genomförande

En av våra tjänstedesigners använde sig av flera metoder för att fånga patienternas upplevelser. Genom observationer, intervjuer och skuggning av patienter identifierades flera behov som patienten har då de besöker akutmottagningen.

Resultat

Det primära behovet patienter har är att få hjälp. Men de vill också få kontinuerlig information om sin vård och bli sedda under tiden de väntar. För att tillgodose dessa behov har flera förbättringsförslag arbetats fram.

Projektinfo

Genom observationer, intervjuer och skuggning av patienter identifierades flera behov som patienten har då man besöker akutmottagningen.
  • Status: Slutfört
  • Tema:
  • Labbmiljö: Region Värmland
Olga Sabirova Höjerström
Olga Sabirova Höjerström
Tjänstedesigner