Experio Lab Värmland

Experio Lab i Landstinget i Värmland har varit en permanent del av landstinget sedan 2017. Labbet ingår i landstingets utvecklingsenhet och tillhör avdelningen för utveckling och kommunikation tillsammans med folkhälso- och samhällsmedicinska enheten och enheten för kommunikation. I labbet finns kompetens kring design, projektledning, kommunikation och folkhälsoarbete. Labbets uppgift är att skapa kunskap och förmåga till en mer användardriven utveckling av hälso- och sjukvården.

En annan uppgift för labbet är att vidareutveckla en miljö som bygger på ett samskapande, experimentellt och innovativt förhållningssätt. Labbet har också i uppgift att utveckla förmågan att samverka med andra offentliga aktörer, privat näringsliv, akademi, idéburen sektor och med motsvarande labbmiljöer i andra landsting och regioner i Sverige. Vi hjälper hälso- och sjukvårdsenheter i landstinget att ha ett användarperspektiv för att förbättra eller skapa nya tjänster som skapar större nytta och mening för både patienter, närstående och medarbetare.

Labbets tjänster används ofta vid utveckling av vårdens ingångar, övergångar, utgångar och i interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Vi deltar i framtidsinriktade och utforskande projekt för att kunna skapa gränsöverskridande vård- och hälsotjänster och förbättra möjligheterna för individer att ta eget ansvar för sin hälsa.

Kontakt

Per Hanning

Funktionsansvarig och designstrateg

072 729 01 36
per.hanning@liv.se

Olga Sabirova Höjerström

Tjänstedesigner

Elina Svensson

Tjänstedesigner

073-343 40 43
elina.svensson@liv.se

Amanda Svensson

Tjänstedesigner

072-733 53 94
amanda.svensson@liv.se

André Szeles

Tjänstedesigner

072-203 68 12
andre.szeles@liv.se

Case från Experio lab Värmland

Mitt hjärta

Ett uppdrag kring att motivera till ett bättre liv efter en hjärtinfarkt.

Hurmårdu.nu

Ett stöd för att uttrycka sitt mående och ta kontakt med vården.

Open4Citizens

Empowering citizens to make meaningful use of open data.