sv

Experio Lab Sverige bjuder in till konferens.
Välkomna till ArkDes i Stockholm, 22 januari kl 10–17 samt 23 januari 10-15.
Konferensen är kostnadsfri.

Relation oh tranformation – design för framtidens välfärd

DAG ETT
Experio med vänner

Tomas Edman, Experio Lab Sverige
– En historia om mötet mellan vården och design

Dr Josina Vink, AHO
– In/Visible Shaping hidden social structure through design

RAPPORTSLÄPP – Relation, transformation och motstånd
– En genomlysning av Experio Lab:s första sex år, Kajsa Westling

Paneldebatt kring rapporten

Jonas Olsson, sakkunnig ArkDes
– Om designområdet i den av riksdagen antagna propositionen Politik för gestaltad livsmiljö

Workshop kring framtidens välfärd
En nära och relationell vård och omsorg, lärande från det nationella projektet www.närmare.se

Avslutande mingel

 

DAG TVÅ
Endast för medlemmar i Experio Lab

Presentationer från Experio Lab-miljöerna

Samskapande i Break Out session

Workshop om framtidens Experio Lab Sverige