Samtalshjälpen

En kortlek som används vid vårdbesök för att öka patientens delaktighet.

Format

Kortlek

Visa mer

Om verktyget

Vad är det?

En kortlek som tagits fram för att stärka personcentrerad vård. Kan användas vid samtal om sjukdomen. Kortleken innehåller fyra kategorier: Resan genom vården, Roller hos oss, Behandling och Vardagen.

Så här används det

Patienten kan också erbjudas att välja ett eller flera kort som grund för det samtal som sker i vårdmötet. Kortleken kan också användas när vårdpersonal vill berätta för patienten om vårdresan framöver, för att visa upp vilken typ av behandling vårdcentralen kan erbjuda och vilken vårdpersonal som jobbar med patientens diagnos.

Vem är det till för?

Patienter med kronisk sjukdom och behandlande vårdpersonal.

Vad skapar det för värde?

Genom att använda kortleken kan fokus flyttas från det som vårdpersonalen upplever som viktigt att informera och samtala om till det som patienten vill ha information och samtala om. Det blir patienten istället för vårdpersonalen som styr samtalet.

Så här lyckas du

Testa olika sätt att använda kortleken. En del har tagit ut en kategori som patienten kan välja kort ur. En del har visat flera kategorier samtidigt. Vår erfarenhet är att det är svårt att som vårdpersonal släppa agendan och låta patienten styra. Våga prova ett nytt sätt att arbeta!

1 Comment

  1. Johannes Dock

    Hej
    skulle gärna vilja se korten, finns de som pdf elr ngt sådant?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Så funkar verktygslådan

  1. Ladda ner mallar gratis.

  2. Anpassa, testa och använd verktyget i din verksamhet

  3. Bidra med ett anpassat eller eget verktyg

Frågor och svar

Har du ett eget verktyg?

Bidra med det här

Har du några frågor?

Kontakta Experio Lab
072-516 53 55
070-296 17 38
experiolab@liv.se
Skriv “Verktygslådan” i ämnesraden