Kallelse, Folktandvården

En kallelse som är riktad direkt till barnet, baserad på genomförda patientresor (customer journey mapping).

Material för nedladdning

  • Barnkallelse-1.pdf
  • Barnkallelse-2.pdf
  • Barnkallelse-3.pdf
  • Barnkallelser-InDesign.zip

Format

A4. (Fungerar utmärkt i vanlig kontorsskrivare)

Det här behöver du

  • Adobe InDesign för att modifiera texterna och innehållet
Visa mer

Om verktyget

Vad är det?

Förslaget på verktyget/kallelsen baserades utifrån en insikt vi fick då vi använde verktyget patientresa.

Data insamlades utifrån observationer och intryck under ett antal research. Genom färgkodade post -it lappar som placerades på en tidslinje vid ett antal patientresor, identifierade vi ett problemområde. En prototyp skapades utifrån den insikt vi fick fram.

Vi observerade ett antal tandbehandlingar på barn och ungdom vid tre olika folktandvårdskliniker. Utifrån data från tidslinjen i patientresan och vid de efterföljande intervjuerna med barnen utkristalliserades ett behov av förbättring på ett område.

När vi analyserat insamlat data hittade vi ett gemensamt mönster som visade att barnen upplevde en otrygghet inför besöket eftersom de inte visste vad som skulle göras, eller vem de skulle träffa, eller var besöket skulle äga rum.

Syftet med prototypen den individuella kallelsen var att med utgångspunkt från barnets rättigheter enligt barnkonventionen och patientlagen, anpassa ett vårdmöte med barn och ungdomar utifrån deras förutsättningar och därmed öka deras inflytande och delaktighet. Att stärka barns och ungdomars möjlighet till delaktighet, eliminera oro inför ett vårdbesök och skapa ökad trygghet är av största vikt.

Så här används det

Kallelsen skickas med i den ordinarie kallelsen till målsman. Den individuella kallelsen är riktad direkt till barnet och barnets namn skrivs därför in för hand i kallelsebrevet.

Vem är den till för?

Kallelsen kan användas i alla sammanhang där barn och unga ska göra planerade besök i vården eller tandvården. Kan även användas till vuxna med funktionsnedsättningar för att skapa ökad trygghet och eliminera oro inför besöket.

Vad skapar det för värde?

Utifrån det samlade resultat vi fick fram vid vår analys av patientresorna och i de efterföljande personliga intervjuerna, framkom att den individuella kallelsen gav en ökad trygghet och delaktighet inför besöken. Föräldrar till de yngre barnen gav också positiv feedback om de personliga breven.

De tre olika prototyperna ändrades i formulering utifrån de efterföljande samtalen med barnen. De tre olika prototyperna skickades ut med ordinarie kallelser. Vid uppföljningssamtalen vid nytt besök efter att de fått den nya kallelsen, framkom att foto på behandlaren var det allra viktigaste. Därefter var ordet hej och namnet i brevet det som gjorde att kallelsen kändes väldigt personlig.

Så här lyckas du

Genom att involvera barnen i hela processen upptäckts tydligt var behoven av förbättring finns.

De individuella kallelserna skapades helt utifrån det vi fick fram i intervjuerna. Vi intervjuade också nya barn som fått ta del av den nya kallelsen.

Foto på den man ska träffa är viktigt. Det ger trygghet och igenkännande. Viktigt är också att kallelsen blir personligt utformat, med ordet hej och deras namn samt en uppgift om vad besöket innehåller och ett foto på byggnaden eller ingången till mottagningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Så funkar verktygslådan

  1. Ladda ner mallar gratis.

  2. Anpassa, testa och använd verktyget i din verksamhet

  3. Bidra med ett anpassat eller eget verktyg

Frågor och svar

Har du ett eget verktyg?

Bidra med det här

Har du några frågor?

Kontakta Experio Lab
072-516 53 55
070-296 17 38
experiolab@liv.se
Skriv “Verktygslådan” i ämnesraden