Feel, Share and Understand Experience!

Interaktiv workshop på Service Design Global Conference 2014.

 
Bakgrund

Den internationella konferensen Service Design Global Conference är det största nätverket inom tjänstedesign, där företag, servicedesigners och studenter möts årligen.  Experio Lab hade möjlighet att vara medarrangör och sponsor till  konferensen när den hölls i Stockholm 2014, med över 600 deltagare från hela världen.

Mål

Målet var att ge deltagare från hela världen möjlighet att  uppleva och lära mer om att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde  i människors vardag. Experio Lab presenterades som ett lärandeprojekt inom Landstinget i Värmland med uppdraget att skapa ett möte mellan vård och design.

Genomförande

Experio lab var medarrangör och sponsor när konferensen  hölls i Stockholm och arrangerade en interaktiv workshop som kallades ”Feel, Share and Understand Experience!”. Ett 70-tal deltagare fick pröva våra empativerktyg och ta del av vårt sätt att arbeta med design som verktyg och användarinvolvering som förhållningssätt.

Video från workshopen:

Experio Lab Workshop: Feel, Share and Understand the Experience! from Experio Lab on Vimeo.