Health Hack

Hälsa möter hack i tävling om framtidens hälsoinnovationer.

 
Bakgrund

Under våren har Experio Lab deltagit i Health Hack. Hacket består av en 48-timmars workshop där vi jobbat med att utveckla en lösning till ett fall. Därefter har vi träffats vid två tillfällen för att få coachning. Lösningen presenterades på Digital Health Days i augusti 2014.

Landstinget i Värmland och Experio Lab ställde upp med ett fall som handlar om utveckling av en första linjeverksamhet. Verksamheten som är under uppbyggnad i Landstinget i Värmland är till för barn och unga med lindring/måttlig psykisk ohälsa. Frågeställningen var hur vi kan underlätta för ungdomar att söka hjälp för psykisk ohälsa? Idén har arbetsnamnet Deload, en app för unga. I appen kan man skriva ner sina tankar. Tankarna kan man behålla privata eller skicka till personal på första linjen för att få kontakt eller en bedömning.

Mål

Målet med projektet är att vidareutveckla första linjeverksamheten utifrån ungdomarnas behov och på deras villkor. Vi gör det med hjälp av en applösning/gränssnitt som ska underlätta för ungdomarna att prata om psykisk ohälsa och om det behövs få hjälp av första linjen.

Genomförande

Inom Health Hack konceptet har våra designers fått stöd med idé och konceptutveckling och prototypbygge. Med en enkel prototyp av appen har vi varit på en högstadieskola och pratat med 50 tal ungdomar och frågat vad de tycker. Alla ungdomarna var positiva till appen och vi fick många idéer för hur vi kan utveckla den. Som en del av Hacket presenterades idén på Digital Health Days 26-27 augusti i Stockholm, där vi fick mycket bra respons. Nu arbetar vi med att hitta finansiering för att kunna vidareutveckla idén med ungdomarna. Samt jobbar på att förankra idén inom verksamheten.

Nedan finns presentationsmaterial som presenterades under Digital Health Days.

Deload_presentation